Telefoon: 0182 616 207
Gratis verzending boven €45,00
 • 0
 • 0
Webshop categorieen
 
Gratis verzending boven €45,00
Webshop categorieen
Telefoon: 0182 616 207

ICT Waarborg

ICTWaarborg voor uw zekerheid

Let u bij uw ICT-aankopen al op het ICTWaarborg-logo?

Ruim 1.300 deelnemers van ICTWaarborg onderscheiden zich met extra zekerheden. Deze bedrijven zijn gecertificeerd en conformeren zich aan onze kwaliteitsnormen. Door te kiezen voor een bedrijf dat is aangesloten bij ICTWaarborg is uw ICT in deskundige en vertrouwde handen.

Keurmerk

Iedereen wil zekerheid. U natuurlijk ook. Daarom gaat u het liefst in zee met een betrouwbaar bedrijf. Dan zit u hier goed, want ICTWaarborg is dé brancheorganisatie voor betrouwbare ICT-bedrijven.

Zij bieden u alles wat u van een goed ICT-bedrijf mag verwachten, maar bovenal zekerheid. Zekerheid dat u deskundig en goed wordt geholpen. Zekerheid dat u bij hen terecht kunt met al uw vragen op ICT-gebied. Zekerheid dat u waar krijgt voor uw geld.

Gecertificeerde ICTWaarborg-deelnemers dragen ons keurmerk. Dat biedt de zekerheid dat, als er toch een probleem ontstaat, ICTWaarborg gepaste regelingen kent om tot een oplossing te komen. Door op het logo van ICTWaarborg te klikken kunt u zien of het bedrijf gecertificeerd is en dus extra zekerheden biedt.

Zekerheid in een tijd dat er geen zekerheden meer lijken te bestaan. Zelfs wanneer een gecertificeerde ICTWaarborgdeelnemer failliet gaat. Normaal kunt u dan nergens meer terecht, maar in dat geval kunt u altijd nog terugvallen op de zekerheden die ICTWaarborg u biedt.

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangeslotengecertificeerde bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden.

1. Betrouwbaarheid

ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat ‘betrouwbaar’.

2. Geschilbehandeling

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.

3. Algemene voorwaarden op maat

Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid

Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ICT-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.

4. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

Let op

Betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Als een voor de afhandeling van garantie verlangd document (zoals de factuur) niet kan worden overlegd, vervalt de waarborg ten aanzien van punt 5 (Waarborg nakoming garantieverplichtingen). Als een bedrijf bij meerdere branches staat ingeschreven en het is niet duidelijk onder welke branche de koop/afgenomen dienst van de klant valt, dan geldt geen van de door ons aangeboden zekerheden. Onder “Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?” staat beschreven hoe kan worden nagegaan tot welke branche een bedrijf behoort. De geboden zekerheden gelden niet bij zogenaamde pre-pack faillissementen (het bedrijf doorstarten nog voordat er een faillissement is uitgesproken) of wanneer het bedrijf na faillissement een doorstart maakt of wordt overgenomen waarna het wordt voortgezet op hetzelfde adres en/of onder (vrijwel) dezelfde naam. Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten als gecertificeerde deelnemer. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.

Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?

Regelmatig krijgen wij melding van misbruik van het ICTWaarborg-logo. Controleer daarom of het bedrijf lid is van onze brancheorganisatie en of het wel of niet is gecertificeerd. Dit kan door de naam “Zoek een deelnemer” in te vullen in het zoekveld op deze pagina. Als het bedrijf is aangesloten, komt een profielpagina in beeld waarop u kunt zien of het bedrijf lid is van een bepaalde branche (Computer, Internet, Telecom) en of het is gecertificeerd.

Aanspraak maken op zekerheden bij faillissement

Is de ICTWaarborg-deelnemer waar u uw computergerelateerde aankopen heeft gedaan failliet gegaan, maar kunt u aanspraak maken op een van de hiervoor genoemde zekerheden? Vul dan dit formulier in.

Certificering

Klanten van bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven mogen er van uitgaan dat zij goed en deskundig worden geholpen en dat het bedrijf waarmee ze zaken doen aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Om de kwaliteit van de ruim 1.300 ICTWaarborg-deelnemers nog beter te kunnen garanderen, is er een certificeringsprocedure. Hierbij wordt gecontroleerd, onder andere aan de hand van de website van de deelnemer, of ook daadwerkelijk wordt voldaan aan wettelijke vereisten en de gedragsregels van ICTWaarborg. Het initiatief voor certificering ligt bij de deelnemer. Deze kiest er zelf voor of hij wil worden gecertificeerd of niet.

Gedurende de beoordelingsperiode is het bedrijf aspirant-deelnemer. Pas nadat de certificering een feit is, is het bedrijf volwaardig deelnemer, hetgeen inhoudt dat klanten vanaf die tijd een beroep kunnen doen op dezekerheden die ICTWaarborg biedt.

Aan het bedrijf wordt een certificaat uitgereikt dat een jaar geldig is. De certificering geldt voor de kenmerkende ICT-activiteiten die horen bij de branche(s) waarbij het bedrijf is aangesloten. Ter verduidelijking: een deelnemer kan dus wel zijn ingeschreven bij drie branches, maar gecertificeerd zijn voor twee branches en één (nog) niet. In dat geval mag hij op zijn website nog niet het gecertificeerd-logo tonen, want dit zou de bezoekers van de website een misleidende indruk geven. Pas als het bedrijf in alle branches waarvan het lid is voldoet aan de certificeringseisen, is het toegestaan het gecertificeerd-logo te tonen. Tot die tijd mag de deelnemer op zijn website wel apart vermelden voor welke branches hij wel is gecertificeerd. Om het kwaliteitspeil zo hoog mogelijk te houden wordt de certificeringsprocedure jaarlijks doorlopen en wordt ook jaarlijks een nieuw certificaat verstrekt. Tijdens de certificeringsscan komen – afhankelijk de activiteiten van het betreffende bedrijf – o.a. de volgende aspecten aan bod:

 • een financiële scan aspirant-deelnemer;
 • of het logo van ICTWaarborg duidelijk aanwezig is op de homepage en is gelinkt aan de profielpagina van het bedrijf op de website van ICTWaarborg;
 • of de juiste algemene voorwaarden worden toegepast en of deze door de klant op de juiste wijze zijn te downloaden;
 • of de KvK-inschrijving klopt;
 • of een apart vermelde privacy- of klachtenbeleid niet in tegenspraak is met de privacyregeling van ICTWaarborg.
 • of de bedrijfsnaam op de website is vermeld;
 • of het bezoekadres is vermeld;
 • of het KvK-nummer is vermeld;
 • of het e-mailadres is vermeld;
 • of het telefoonnummer is vermeld;
 • of het retourrecht en de manier waarop men daarvan gebruik kan maken, is vermeld;
 • of de prijs inclusief BTW is wanneer de website zich vooral op consumenten richt;
 • of de consument alle informatie over verzend- en leveringskosten krijgen voordat hij de bestelprocedure start;
 • of duidelijk is welke stappen moeten worden doorlopen om tot de elektronische overeenkomst te komen en of voor de klant duidelijk is op welk moment de overeenkomst tot stand komt;
 • of de bestelprocedure zodanig is dat een fout die de klant tijdens het bestelproces maakt nog vóór het sluiten van de overeenkomst kan worden hersteld;
 • of tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden zichtbaar worden, bijvoorbeeld door middel van een link (mag geen pop-up zijn);
 • of het bedrijf de mogelijkheid biedt om bij aflevering te betalen;
 • of de webwinkel bij een garantieafhandeling niet alleen maar doorverwijst naar de fabrikant/importeur, maar aangeeft dat de consument ook bij hem terecht kan als het om garantie gaat;
 • of de website vermeldt op welke tijden de winkel telefonisch bereikbaar is;
 • of de consument, voordat hij de bestelprocedure start, op de website informatie kan lezen over de wijze waarop bestellingen worden bezorgd;
 • of het voor de bezoeker bij een eventuele klacht makkelijk en duidelijk is hoe en bij wie hij terecht kan, hoe snel hij een reactie kan verwachten en of deze informatie ook goed is terug te vinden op de site;
 • of de verwerking van de persoonsgegevens en de betaling via een beveiligde HTTPS-verbinding loopt;
 • of bij het aanbieden van diensten de juiste informatie wordt gegeven;de belangrijkste kenmerken van de producten of de diensten worden vermeld.

De certificering van een deelnemer vindt jaarlijks plaats middels een vragenlijst; nieuwe deelnemers dienen eerst aan de betalingsverplichting te voldoen.